Psykolog-utbildningar i Sverige

På följande nio ställen i Sverige kan man utbilda sig till legitimerad psykolog.
Utbildningen tar normalt fem år och därefter skall man ha ett års praktik under handledning (PTP).

Stockholm

Göteborg

Uppsala

Lund

Umeå

Linköping

Örebro

Karolinska institutet

Mittuniversitet